ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 13/05/1977

ביטוח הצמדה להלוואות לשיכון מכספי בנק, שלא בהכוונות משרד השיכון; ביטוח שער להלוואות במט"ח של מפעלי-נייר חדרה; שירותי מזכירות לשרים בגמלאות; שכר שופטי בתי הדין לענייני עבודה; תקנות מס הכנסה (סדרי הדין בפני הוועדה לקבילות פנקסים), התשל"ז-1976; תקנות רואי חשבון (תיקון מס' 3), התשל"ז-1977

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים