ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 10/05/1977

אישור השקעות; ההתרחשויות האחרונות בבורסה; חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים; חוק מס רכוש וקרן פיצויים; צווים לעידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה) אמיסיות של בנקים; תקנות ניירות ערך (אגרה בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף (תיקון מס' 2), התשל"ז- 1977

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים