ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 09/05/1977

חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961 הוראה בדבר פטור נכסים המשמשים למטרה ציבורית - מכון התקנים הישראלי; צו מס קניה (פטור); רזרבה כללית לתקופת המעבר אפריל-יולי 1977 הגדלת הון הבעלים בחברת אל-על; שינויים ושימוש ברזרבות בתקציב המעבר לתקופה אפריל- יולי 1977

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים