ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 05/05/1977

בתי זיקוק לנפט - אישור להשקעה; חברת "שרותי נפט" - אישור להשקעה; ענבל, חברה לביטוח בע"מ (בהקמה); ערבויות מטעם המדינה; ערבות המדינה - מפעלי פיתוח והספקה בדימונה בע"מ; ערבות המדינה - מפעלים תעשייתיים, פריקשן מטריאלס קורפ' בע"מ וכימיקלים לישראל בע"מ; ערבות מטעם המדינה לחברה למפעלי תחנות בע"מ; שינויים בתקציב לתקופת המעבר לשנת 1977; תקנות החברות הממשלתיות (כללים לקביעת נציג נבחר מקרב עובדי החברה כדירקטור); תקנות הנוטריונים (אגרות נוטריון), התשל"ז-1977; תקנות מס הכנסה (סדרי הדין בפני הוועדה לקבילות פנק

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים