ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 28/04/1977

אישור נכס בר-ביטוח- מועדון צלילה באופירה; חוק החברות הממשלתיות -ענבל, חברה לביטוח בע"מ (בהקמה); חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה- 1975- תקנות בדבר כללים לקביעת נציג נבחר כדירקטור וסוגי החברות שבהן יכהן; מינוי מנהל כללי למשרד מבקר המדינה; שאילתות של חברי הוועדה; תקנות הטייס

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים