ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 19/04/1977

אגרות לפי תקנות טיס; צווים לעידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה) אמיסיות של "אלקו" בע"מ ו"ישפרו" בע"מ; תקנות מלווה פיתוח (סדרות מסוג ד, צ', ח' ו-ג')

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים