ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 14/04/1977

החלטת הממשלה כל/51 מיום 13.03.77 בדבר מתן עדיפות לרכישות מתוצרת הארץ; תקנות החברות הממשלתיות (כללים לקביעת נציג נבחר מקרב עובדי כדירקטור), התשל"ז-1977; תקציב המעבר לתקופה אפריל יולי 1977

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים