ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 12/04/1977

אי סדרים בניהול נכסי הווקף (ההקדש המוסלמי) הצעה לסדר היום של חה"כ א. לבני; פטור מוסדות ממס שבח מקרקעין; פטור ממס רכוש; צווים לעידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה); קביעת מוסדות לעניין תרומות מיוחדות; תקנות מס הכנסה (הנחות ממס על הכנסות בשטח התיישבות חדשה ובשטחי פיתוח) (תיקון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים