ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 11/04/1977

אגרות לפי תקנות הטיס; דין וחשבון נגיד בנק ישראל על עליית אמצעי התשלום בתקופה שבין 30 ביולי 1976 לבין 31 בדצמבר 1976; מוסף לתיירים בגשר אלנבי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים