ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 31/03/1977

"אגודת עידוד ירושלים"- קביעת מוסד ציבורי לצורך סעיף 61 לחוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג- 1963; הסתדרות "מכבי" ישראל קופת חולים מכבי אגודה לעזרה רפואית" (כולל "אסף") - קביעת מוסד ציבורי לצורך סעיף 61 לחוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג- 1963; אגודת בית מדרש גבוה לחורה תפארת מנחם ואהל מאיר וישווא-ויזניץ" - קביעת מוסד ציבורי לצורך סעיף 61 לחוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג- 1963; הודעה על מענקים לחיילים משוחררים; המגבית המאוחדת לישראל קנדה אינק; המגבית המאוחדת לישראל אינק (ניו-יורק) קביעת מוסד ציבורי לצורך 61 לחוק מס

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים