ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 24/03/1977

אגודת בית הכנסת ע"ש אליהו חלאמצ'י ז"ל- קביעת מוסד לעניין תרומות מיוחדות (מכ' שר האוצר מ-14.03.77) (אישור); הסכם לפי חוק המקדמה, התשל"ז-1977; העלאת תעריפי התקשורת הבינלאומית -שירותי הטלפון והטלקס; סקירת ד"ר שפר - מנכ"ל בנק ישראל- על מצב המשק; רשות ניירות ערך - הצעת תקציב להוצאה ואומדן הכנסות לשנת 1977

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים