ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 22/03/1977

אגודת בית הכנסת ע"ש אליהו חלאסצ'י ז"ל- קביעת מוסד לעניין תרומות מיוחדות; בית כנסת החדש בנתניה -המרכז הקהילתי ע"ש גולדשטיין קביעת מוסד לעניין תרומות מיוחדות; המגבית המאוחדת לישראל אינק- (ניו-יורק) קביעת מוסד לעניין תרומות מיוחדות; הצעה להעברת סכומים מסעיפי התקציב לסעיפי הרזרבות בתקציב המעבר 1977; ישיבת הכותל שעל יד מרכז ישיבות בני -עקיבא- קביעת מוסד לעניין תרומות מיוחדות; מרכז ישיבות בני עקיבא בישראל- קביעת מוסד לעניין תרומות מיוחדות; קריאה אל השובתים בנמלי הארץ; קרן יהל-קביעת מוסד לעניין תרומות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים