ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 21/03/1977

אגרות לפי חוק המקרקעין ולפי חוק בתי המשפט; צו מס ערך מוסף (קביעת מוסר כספי), התשל"ז-1977; צווים לעידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה) על אמיסיות; שינויים בתקציב ושימוש ברזרבות בתקציב לשנת 1977; שימוש בעודפי תקציב 1976; תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח) (תיקון), התשל"ז-1977, צו הביטוח הלאומי (שינוי סכומי המינימום בלוח י"א), התשל"ז-1977; תקנות הכניסה לישראל (תיקון) תקנות האזרחות (תיקון מס' 3); תקנות המלווה (תוספת יוקר) (תעודות מלווה), התשל"ז-1977; תקציב רשות השידור לשנת 1977

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים