ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 17/03/1977

הצעת תקציב רשות השידור לשנת 1977; שכר לנושאי משרה ברשויות השלטון; תקציב רשות השידור לשנת 1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים