ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 15/03/1977

חוק לתיקון פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), התשל"ו- 1975; חוק מס עזבון (תיקון מס' 7), התשל"ז- 1977; צו לעידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה) - איגרת חוב של בנק לפיתוח ולמשכנתאות לישראל בע"מ (סדרה 84); תקנות החשמל (רישיונות) (תיקון), התשל"ז- 1977 תקנות המהנדסים והאדריכלים (אגרה שנתית), התשל"ז- 1977, תקנות המהנדסים והאדריכלים (רשום בפנקס) (תיקון), התשל"ז- 1977 תקנות המודדים (תיקון), התשל"ח-1977; תקנות מלווה חסכון, התשל"ד-1974 (תעודות מלווה), התשל"ז -1977 תקנות מלווה חסכון, התשל"ה-1975 (תעודות מלווה),

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים