ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 14/03/1977

הוראה לתשלום פיצויים לפי סעיף 38(א) לחוק מס רכוש - מושב רמת מגשימים; חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 15), התשל"ז-1977; חוק לתיקון פקודת מס-הכנסה (מס' 25), התשל"ו-1976; יגר דוד ורוזנברג משה - היתר שר האוצר לפי סעיף 38(א) לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961; פטור ממס רכוש על פי סעיף 45(א) (2) לחוק - עג'מי אליהו

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים