ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 13/03/1977

חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 15), התשל"ז- 1977

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים