ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 11/03/1977

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 25), התשל"ז- 1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים