ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 09/03/1977

הכנסה מיועדת בתקציב לשנת הכספים 1977; הצעת חוק תקציב לתקופת המעבר אפריל-יולי 1977, התשל"ז-1977; חוק בול בטחון (תיקון והארכת תקופת ההיטל) (תיקון מס' 13), התשל"ז-1977; חוק המקדמה (מס' 2), התשל"ז-1977, חוק מלווה פיתוח (תיקון מס' 17), התשל"ז-1977; חוק מלווה חסכון, התשל"ז-1977

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים