ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 08/03/1977

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 25 ), התשל"ז- 1976; חוק מס עזבון (תיקון מס' 6), התשל"ז- 1977; צו מס הכנסה (פטור שטרות המדינה ממס על הריבית ) (מס' 2), התשל"ז-1977; צו מס הכנסה (פטור שטרות המדינה ממס על ריבית), התשל"ז- 1977; צו שעת חירום (שיעור תשלום חובה) (תיקון מס' 39), התשל"ז-1976, צו תעריף המכס והפטור (תיקון התוספת מס' 62, 64), התשל"ז 1677, צו מס קניה על טובין (תיקון מס' 7, 10, 11, 13, 14, 15)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים