ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 07/03/1977

העלאת אגרת הרדיו והטלוויזיה - פניית יושב ראש השידור מיום 06.02.77; הצעת תקציב נוסף לוועדת הבחירות המרכזית (פניית יושב ראש ועדת הבחירות, שופט בית המשפט העליון א. מני מיום 1 במרס 1977); סיכומי ועדת המשנה לשנויים בתקציב; שימוש ברזרבה כללית לשנת הכספים 1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים