ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 01/03/1977

"קרן בוקסנבאום -הוכמן" קביעת מוסד לעניין תרומות מיוחדות; ערבות מטעם המדינה למפעלי תחנות בע"מ-אגד; צו מס ערך מוסף (קביעת מוסדות כספיים), התשל"ז-1977; תיקון טעות בחוק מלווה מלחמה על שבח מקרקעין, התשל"ה-1975; תקנות מלווה בטחון (מלווה שלא שולם עד התאריך הקובע), התשל"ז-1976; תקנות מס הכנסה (הנחה למקדימים בתשלום מקדמה), התשל"ז-1977; תקנות מס הכנסה (הנחות ממס ביישובים מסוימים ובהיאחזויות נח"ל) (תיקון מס' 4), התשל"ז-1977; תקנות מס הכנסה (זיכוי ממס בשל הוצאות רפואיות מיוחדות), התשל"ז-1977; תקנות מס ערך מ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים