ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 28/02/1977

בקשת משרד התחבורה "לעגל" אגרת החנייה בנמל התעופה בן-גוריון; הפעלה מיידית של 132 אוטובוסים חדשים של אגד, שלא שולם עבורם מכס והם מחלידים במגרש חנייה- הצעה לסדר - היום של חבר הכנסת י. תמיר; חוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, התשכ"ט- 1969- החלטת ועדת הכספים של הכנסת בעניין גמלאות לשרים ולשאיריהם (גמלאות לשופטים, לדיינים, לקאדים ולקאדים מד' הב); פניית הממשלה בעניין מתן אשראי ל"אגד"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים