ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 14/02/1977

חוק עידוד החיסכון-אגרות חוב של בנק לפיתוח ולמשכנתאות לישראל בע"מ (סדרה 82) חוק עידוד החיסכון -אגרות חוב של אגרות חברה להנפקות של בנק הפועלים (סדרת 53); סיכומי ועדת המשנה לעניין צווים; ערבות מטעם המדינה -בית החולים שערי - צדק; פניית שר האוצר בעניין קואופרטיב אגד; שנויים בגבולות איזורי הפיתוח

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים