ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 02/02/1977

חוק ממון מפלגות (הוראת שעה), התשל"ז- 1977

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים