ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 31/01/1977

דיווח הממונה על הכנסות המדינה על הצהרות מס של עצמאים; הצעת חוק לתיקון פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), התשל"ו-1975; הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 25), התשל"ו-1976; חוק התכנון והבניה (תיקון), התשל"ו-1976; ישיבת חסיד גור בני ברק - קביעת מוסד ציבורי לצורך סעיף 61 לחוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג-1963; צו מס יבוא שירותים (תיקון התוספת הראשונה), התשל"ז-1977

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים