ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 26/01/1977

סקירות החשב הכללי לשעבר והמפקח על החיסכון לשעבר על תקופת כהונתם

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים