ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 25/01/1977

החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ בע"מ ערבות המדינה לפי חוק הערבויות לסחר חוץ, התשי"ט- 1959; חוק עידוד החיסכון -איגרות חוב של חברה להשקעות של בנק דיסקונט; סקירה של ציר ישראל לענייני כלכלה בארצות-הברית; ערבות המדינה- המועצה לשיווק פרי הדר; צווים לעידוד החיסכון: איגרות חוב של בנקים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים