ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 18/01/1977

דו"ח ועדת וינוגרד; הסוכנות היהודית לא"י- הלוואה לכיסוי התחייבויות; מסקנות ועדת הכספים בעניין אפליה בתשלומי מסים בין סוחרי מזרח ירושלים ומערבה; תקציב ועדת הבחירות המרכזית לשנת 1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים