ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 11/01/1977

כללי החברות הממשלתיות (קביעת נציג נבחר מקרב עובדי החברה כדירקטור)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים