ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 07/01/1977

שינויים בתקציב לשנת 1976-הצעת שר השיכון (מכ' משלמה שטנר, מרכז צוות שיכון ותכנון אזורי)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים