ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 04/01/1977

דו"ח מסכם של הוועדה הציבורית בעניין השיטה לקביעת התעריפים ובדיקת המצב הכספי הקואופרטיבים לתחבורה ציבורית; חוק רשות לאומית לאנרגיה, התשל"ז- 1977; צו מס קניה על טובין (תיקון), התשל"ז- 1976; צו שעת חירום (שיעור תשלום חובה) (תיקון מס' 35), התשל"ז- 1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים