ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 03/01/1977

חוק עידוד החיסכון-אגרות חוב של מנפיקים שונים; חוק עידוד החיסכון - אגרות חוב של מנפיקים שונים; ישראל והשוק המשותף- סקירותיהם של ד"ר מנדלבאום וד"ר כהן

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים