ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 27/12/1976

"קרן מכבי תל אביב" - קביעת מוסד צבורי לעניין סעיף 61 לחוק מס שבח מקרקעין, ישיבת חכמי לובלין זיכרון מאיר -קביעת מוסד צבורי לצורך סעיף 61 לחוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג-1963; דיווח של המפקח על הביטוח על ההסכם עם חברות הביטוח בעניין פרמיית הביטוח על כלי רכב; ועדת המשנה לענייני רשות השידור; חוק עידוד החיסכון- תיקון בתכניות החיסכון - כח כבקשתך וחכ+100 של בנק לאומי לישראל בע"מ; חוק עידוד החיסכון - אגרות חוב להמרה של החברה לנכסים ובנין; חוק עידוד החיסכון - אגרות חוב של "אגרות- חברה להנפקות של בנק הפועלים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים