ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 24/12/1976

חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה- 1975- תקנות בדבר כללים לקביעת נציג נבחר כדירקטור וסוגי החברות שבהן יכהן; חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה- 1975 כללים בדבר מינוי יועצים משפטיים ושכרם; מינוי רואי חשבון ושכרם

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים