ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 22/12/1976

אגרות המכס והבלו; חוק מניעת היצף, התשל"ה-1975; מינוי נציג הממשלה באגד

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים