ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 20/12/1976

אישור השקעה (מכתב שר האוצר מ-19.11.76); חוק המלווה (חברות ביטוח), התשכ"ג-1962 שינוי שיעור הריבית; חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס' 4), התשל"ז-1976; חוק עידוד החיסכון - אגרות חוב של מנפיקים שונים; שימוש בעודפי תקציב הכנסת משנת 1975 בשנת 1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים