ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 14/12/1976

חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה- 1975 כללים בדבר מינוי יועצים משפטיים ושכרם

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים