ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 09/12/1976

כללי החברות הממשלתיות (מנוי יועצים משפטים ושכרם), התשל"ז- 1976- (מכ' שר המשפטים מ-21.06.76) - (המשך דיון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים