ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 08/12/1976

חוק לעידוד השקעות (חברות עתירות הון) (תיקון), התשל"ז- 1976; תקציב לשנת 1977

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים