ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 07/12/1976

המרת מטבע זר על ידי רשת מוסדות איתרי; חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975 כללים בדבר מינוי יועצים משפטיים ושכרם; חוק מלווה פיתוח - שינוי בתנאי אגרות חוב מסוג ברירה; שינויים בתקציב, שימוש ברזרבות לשנת 1976, שימוש בעודפי תקציב 1975; תכנית חסכון "חיי אלפים"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים