ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 02/12/1976

חוק עידוד החיסכון - אגרות חוב של חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ; ערבות המדינה - אוניברסיטת תל אביב; ערבות המדינה - מאפית דוידוביץ ובניו בע"מ; ערבות מטעם המדינה - בנק לפיתוח התעשייה בישראל בע"מ; ערבות מטעם המדינה - לבית חולים שערי צדק; תקנות מלווה פיתוח

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים