ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 01/12/1976

הצעת התקציב לשנת 1977; חוק המלווה (תוספת יוקר) (תיקון), התשל"ז- 1976; חוק מלווה פיתוח - שינויים בתנאי אגרות חוב; חוק קרן המדע הדו-לאומית, התשל"ז-1976; צו הריבית (קביעת שעור הריבית המכסימלי) (תיקון), התשל"ז- 1976; צו מס קניה (פטור) (תיקון), התשל"ז- 1976; צו מס קניה טובין, התשל"ז- 1976; צו מס קניה על טובין (קביעת שעורי תוספת) (תיקון מס' 2, 6), התשל"ז; צו קניה על טובין ושעורו (תיקון מס' 36), התשל"ז- 1976; צו שעת חירום (שעור תשלום חובה על מלאי של טובין), התשל"ז- 1976; צו שעת חירום (שעור תשלום חובה)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים