ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 30/11/1976

החלטות בדבר משכורות של שופטים, קאדים, דיינים, שופטי תעבורה; החלטות בדבר גמלאות לנשיא המדינה ושאיריו, שרים ושאיריהם, שופטים, דיינים וקאדים ושאיריהם; הצעת הממשלה בדבר העלאת תעריפי החשמל; סקירת נגיד בנק ישראל ודיון; תקציב המועצה להסדר הימורים לשנת התקציב 1976/77

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים