ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 26/11/1976

העלאת תעריפי החשמל (פניית שר המסחר והתעשייה מר חיים בר-לב מ-כ"א בחשון, התשל"ז-14.11.76) (דיון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים