ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 24/11/1976

פניית שר האוצר לשינוי בתקציב הרשות לניירות ערך לשנת 1976; רזרבה כללית לשנת הכספים 1976- פניה מס' 116 של הממונה על התקציבים; רזרבה כללית לשנת הכספים 1976- פנייה מס' 44 של הממונה על התקציבים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים