ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 22/11/1976

המרת מטבע זר על ידי רשת מוסדות איתרי; הצעת החלטה בדבר העלאת אגרות (משרד המסחר והתעשייה); הצעת החלטה להעלאת אגרות וחנייה ברכבת ישראל; הצעת חוק איגרות מדינת ישראל (הנפק חמישי להשקעות פיתוח), התשל"ו- 1976; הצעת חוק להארכת תקפן של תקנות ההגנה (כספים), התשל"ו- 1976; הצעת חוק מלווה לבטחון המדינה (תיקון מס' 6), התשל"ו- 1976; הצעת חוק מלווה פיתוח (תיקון מס' 16), התשל"ו- 1976; חוק עידוד החיסכון- אגרות חוב של בנק לפיתוח ולמשכנתאות לישראל בע"מ (סדרת 77); חוק עידוד החיסכון-אגרות חוב של "תשתית"- הנפקות בע"מ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים