ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 18/11/1976

אישור השקעה - לחברת "שרותי נפט"; ערבות המדינה - "גדות" תעשיות פטרוכימיות בע"מ; ערבות המדינה - הנדלרס ישראל בע"מ (ביסוד); ערבות המדינה - חברת פוספטים בנגב (1966) בע"מ; ערבות המדינה לחקלאות (פלחה); ערבות מטעם המדינה - חב' צינור הנפט (אישור) (סודי)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים