ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 17/11/1976

אישור רשימת בוחנים - מכרזים פומביים; רזרבה כללית לשנת הכספים 1976 - (תוספת לפעולות בחו"ל לקראת הפעילות המרחבית בטיסות הצ'רטר); רזרבה כללית לשנת הכספים 1976 - העברת סכום של 42 מיליון לירות מסעיף הוצאה 47 רזרבה כללית לסעיף 24 משרד הבריאות (פניה מס' 44); רזרבה כללית לשנת הכספים 1976 (תשלום חלק הממשלה בקרן להנצחת א. ל. פינקוס ז"ל) (פניה מס' 73 של הממונה על התקציבים); שימוש בעודפי תקציב 1975 בשנת 1976; שינויים בתקציב משרד הבריאות לשנת 1976 - תקצוב 1069. 5 המשרות וההוצאות של מוסדות מלב"ן

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים