ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 15/11/1976

סקירת שר האוצר על מצב המשק, סיכום שנת 1976 ותחזיות לשנת 1977, לקראת הגשת הצעת התקציב לשנת 1977; שנויים בתקציב, שימוש ברזרבות לשנת 1976, שימוש בעודפי תקציב שנת 1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים